HTML 颜色名


目前所有浏览器都支持以下颜色名。

141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

Remark 提示: 17标准颜色:黑色,蓝色,水,紫红色,灰色,绿色,石灰,栗色,海军,橄榄,橙,紫,红,白,银,蓝绿色,黄色。点击其中一个颜色名称(或一个十六进制值)就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。


按颜色名排序

按十六进制的值排序

单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。

颜色名 HEX Color
AliceBlue   #F0F8FF  
AntiqueWhite   #FAEBD7  
Aqua   #00FFFF  
Aquamarine   #7FFFD4  
Azure   #F0FFFF  
Beige   #F5F5DC  
Bisque   #FFE4C4  
Black   #000000  
BlanchedAlmond   #FFEBCD  
Blue   #0000FF  
BlueViolet   #8A2BE2  
Brown   #A52A2A  
BurlyWood   #DEB887  
CadetBlue   #5F9EA0  
Chartreuse   #7FFF00  
Chocolate   #D2691E  
Coral   #FF7F50  
CornflowerBlue   #6495ED  
Cornsilk   #FFF8DC  
Crimson   #DC143C  
Cyan   #00FFFF  
DarkBlue   #00008B  
DarkCyan   #008B8B  
DarkGoldenRod   #B8860B  
DarkGray   #A9A9A9  
DarkGreen   #006400  
DarkKhaki   #BDB76B  
DarkMagenta   #8B008B  
DarkOliveGreen   #556B2F  
DarkOrange   #FF8C00  
DarkOrchid   #9932CC  
DarkRed   #8B0000  
DarkSalmon   #E9967A  
DarkSeaGreen   #8FBC8F  
DarkSlateBlue   #483D8B  
DarkSlateGray   #2F4F4F  
DarkTurquoise   #00CED1  
DarkViolet   #9400D3  
DeepPink   #FF1493  
DeepSkyBlue   #00BFFF  
DimGray   #696969  
DodgerBlue   #1E90FF  
FireBrick   #B22222  
FloralWhite   #FFFAF0  
ForestGreen   #228B22  
Fuchsia   #FF00FF  
Gainsboro   #DCDCDC  
GhostWhite   #F8F8FF  
Gold   #FFD700  
GoldenRod   #DAA520  
Gray   #808080  
Green   #008000  
GreenYellow   #ADFF2F  
HoneyDew   #F0FFF0  
HotPink   #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory   #FFFFF0  
Khaki   #F0E68C  
Lavender   #E6E6FA  
LavenderBlush   #FFF0F5  
LawnGreen   #7CFC00  
LemonChiffon   #FFFACD  
LightBlue   #ADD8E6  
LightCoral   #F08080  
LightCyan   #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow   #FAFAD2  
LightGray   #D3D3D3  
LightGreen   #90EE90  
LightPink   #FFB6C1  
LightSalmon   #FFA07A  
LightSeaGreen   #20B2AA  
LightSkyBlue   #87CEFA  
LightSlateGray   #778899  
LightSteelBlue   #B0C4DE  
LightYellow   #FFFFE0  
Lime   #00FF00  
LimeGreen   #32CD32  
Linen   #FAF0E6  
Magenta   #FF00FF  
Maroon   #800000  
MediumAquaMarine   #66CDAA  
MediumBlue   #0000CD  
MediumOrchid   #BA55D3  
MediumPurple   #9370DB  
MediumSeaGreen   #3CB371  
MediumSlateBlue   #7B68EE  
MediumSpringGreen   #00FA9A  
MediumTurquoise   #48D1CC  
MediumVioletRed   #C71585  
MidnightBlue   #191970  
MintCream   #F5FFFA  
MistyRose   #FFE4E1  
Moccasin   #FFE4B5  
NavajoWhite   #FFDEAD  
Navy   #000080  
OldLace   #FDF5E6  
Olive   #808000  
OliveDrab   #6B8E23  
Orange   #FFA500  
OrangeRed   #FF4500  
Orchid   #DA70D6  
PaleGoldenRod   #EEE8AA  
PaleGreen   #98FB98  
PaleTurquoise   #AFEEEE  
PaleVioletRed   #DB7093  
PapayaWhip   #FFEFD5  
PeachPuff   #FFDAB9  
Peru   #CD853F  
Pink   #FFC0CB  
Plum   #DDA0DD  
PowderBlue   #B0E0E6  
Purple   #800080  
Red   #FF0000  
RosyBrown   #BC8F8F  
RoyalBlue   #4169E1  
SaddleBrown   #8B4513  
Salmon   #FA8072  
SandyBrown   #F4A460  
SeaGreen   #2E8B57  
SeaShell   #FFF5EE  
Sienna   #A0522D  
Silver   #C0C0C0  
SkyBlue   #87CEEB  
SlateBlue   #6A5ACD  
SlateGray   #708090  
Snow   #FFFAFA  
SpringGreen   #00FF7F  
SteelBlue   #4682B4  
Tan   #D2B48C  
Teal   #008080  
Thistle   #D8BFD8  
Tomato   #FF6347  
Turquoise   #40E0D0  
Violet   #EE82EE  
Wheat   #F5DEB3  
White   #FFFFFF  
WhiteSmoke   #F5F5F5  
Yellow   #FFFF00  
YellowGreen   #9ACD32